Kwestie van vertrouwen

Verplicht pensioen Wanja
Pensioen bij zelfstandigen verplichten? Miraculeus kunstje van Sociale Zaken.

Kunstig idee van Minister Klijnsma van Sociale zaken, maar Zelfstandigen Zonder Personeel een pensioen verplichten is echt aantasting van hun financiële zelfstandigheid.  Je mag toch ook zelf kiezen of je de lift of de trap neemt?

ter aanvulling:

U bent de eigenaar van de pensioenen, het is uw uitgestelde inkomen. Toch hebt u geen invloed op wat er met uw pensioenvermogen wordt gedaan door de pensioenfondsen. Autoriteiten, niet door u benoemd, stippelen het beleggingsbeleid uit. Dit beleid wijkt zonder twijfel af, van hoe u het zou besteden…  Het ABP bijvoorbeeld, had eind 2010 € 25 miljard belegd in derivaten, zoals renteswaps, credit default swaps en meer van dit type ingewikkelde financiële gokinstrumenten. Op de beleggingen in derivaten werd in 2010 een verlies gemaakt van € 3 miljard.

” En dan vraag ik me af waarom pensioenfondsen geen geld beleggen in de herstructurering van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf omdat deze investeringen te riskant zouden zijn en te weinig opbrengen, terwijl er wel dergelijke kolossale bedragen worden gestopt in verliesgevende financiële gokinstrumenten.”

In Zembla van de VARA werd op 5 februari 2011 uit de doeken gedaan, dat in de regeringsperiode van minister president Ruud Lubbers en minister van financiën Onno Ruding 30 miljard gulden werd onttrokken aan de kas van het ABP. Ruding verklaarde op het waarom van deze handeling in Zembla, dat de reorganisatie van de overheid met deze middelen moest worden gefinancierd en dat de aardgasbaten niet meer toereikend waren om het daaruit te kunnen doen. Zoiets heet gelegaliseerde diefstal!

Ad Broere

P.s. Premier Rutte heeft twijfels over dit plan en kan zich voorstellen dat zzpers dit niet willen, (red.)

Aanbevolen:Bruto, Iedereen is gelijk en Het Pakhuis.