Het Pakhuis

“Wie in een land het volume van geld bepaald is absolute heerser van alle industrie en commercie…”                             James Garfield,  President VS

 

Dagobert. Wanja. GraaiTV
Controle financiële markten ‘much to do about nothing?
Zoals bekend wordt praktisch al het geld in onze economieën gemaakt door, en tegen rente geleend van een Centrale Bank (CB).
Wat is geld?

Geld zelf heeft geen waarde, maar is slechts een geautoriseerde waardering van goederen, diensten & schulden. Hoewel onze minister van financiën makkelijk zelf geld kan maken, machtigen ze de Europese Centrale Bank (ECB) dit voor hun te doen, om het daarna tegen rente van hun te moeten lenen.

Europese regeringen zijn de enige aandeelhouders van ECB, maar hebben GEEN bestuurlijke bevoegdheden bij centrale banken, en onderwerpen zich aan de regels van bankiers, (FRB).

En precies daar zit de weeffout:

Controle over het volume van geld  is voor landen essentieel om hun financiële tekorten op te lossen, en voorkomt dat landen moeten lenen.  

Juist de absentie van een politiek doel en gebrek aan invloed op inflatie of deflatie, maakt een land onnodig kwetsbaar voor grootkapitaal.  (Een dichte geldkraan immers creëert deflatie, waardoor de spreekwoordelijke Rockefellers met een beetje voorkennis alles voor een appel en een ei kunnen opkopen).

Het probleem met de huidige euro;

1) Geen vat op inflatie en deflatie.

2) Bij financiële tekorten geen andere optie dan lenen.

3) Rente is onbetaalbaar.

De Oplossing:

– Ministerie van Financiën gaat geld scheppen:

“De overheid moet zelf alle munten en kredieten maken, uitgeven en circuleren die nodig zijn om te voldoen aan de uitgaven van de staat en de de koopkracht van de consument.

Het voorrecht van het creëren en de uitgeven van geld is niet alleen het opperste voorrecht van de regering, maar het is tevens de regering ’s grootste creatieve mogelijkheid.

De goedkeuring van deze principes zal de belastingbetaler immense sommen aan rente besparen. Geld zal ophouden
om meester te zijn en wordt een dienaar van de mensheid”

Abraham Lincoln 

President VS 1861-1865

Wanneer ministerie van financiën met een eigen munt, parallel aan de euro,  invloed krijgt op inflatie/deflatie, wordt de regering:
-A- direct en eerlijk afgerekend op de koopkracht van burgers,
-B- in staat gesteld om sociale voorwaarden stellen bij financiering, (zoals werkgelegenheid). Heldere richtlijnen voorspellen een  betrouwbare munt.  En blijft de binnenlandse economie bij crisis gewoon doordraaien. 

De norm voor ministers om ons geld te initiëren, zal moeten zijn voor het doel om de burger meer zelfredzaam te maken, zodat de overheid kan slinken en arbeid goedkoper wordt. Bij het uitlenen, zal de nadruk niet bij het onderpand moeten liggen (risicomijdend), maar bij de verschaffing van arbeid, (ervaring en netwerk), die lager belast ook beter kan samenwerken en concurreren met het buitenland.

 

Toren van Basel of toren van Babel? Geld lenen zonder rente Art-TecRegeringen hebben centrale banken niet nodig om betalingsgaranties te kunnen voldoen; daartoe hebben zij de fiscus. Als Griekenland en ECB zijn staatshuishouding verantwoord had geregeld, door eerder naar believen een eigen munt te slaan,( of met hulp van zijn eigen fiscus en vooral beperking van zijn uitgaven), waren de steunmiljarden van de EU niet nodig geweest. Geldverstrekkers zoals de Federal Reserve, ECB, IMF en Wereldbank zullen verantwoording moeten afleggen voor hun falende, in kartel werkende systeem (BIS) van geld verstrekken met rentelast. Want daarmee hebben zowel de arme als de rijke landen te kampen gekregen met een sterk oplopende staatsschuld.

Nederland moet weer het recht in handen nemen om binnen de ruimte van inflatiebeperking nieuw rentevrij geld te scheppen, waarmee indirect hun staatsschuld kan worden teruggebracht. Want de rentelast die thans moet worden gedragen brengt hen verder van huis.

Een gulden introduceren voor binnenlands betalingsverkeer. Autoriteit over geldscheppen, en daarmee deflatie of inflatie moet in handen komen van de ministers van financiën en worden weggenomen van banken, wettelijk te eisen  verandering van de fractional banking act. Of Nederland moet keren naar een eigen munt, of, moeilijker, een euro volgens bovenstaande principes.

 

——-

 

De Onbetaalbare Rente 

Alleen maar aan geld kunnen komen als het dit tegen rente wordt geleend is op macro-niveau een onredelijke en onmogelijke eis. Immers, als geleend geld in het monetair systeem het enige geldmiddel is, ontbreekt altijd het vrije geld waarvan de rente kan worden betaald. Met andere woorden, je loopt altijd achterop.

Wat Financiële Crisis is:

Wat Is Financiele Crisis
Educatieve animatie. Droge uitleg over wat precies de financiële crisis is, en hoe makkelijk de regering crisis kan oplossen. Gemaakt door GraaiTV.

Zie het als een klein schilderij van Rembrandt dat alleen met een groter schilderij van Rembrandt kan worden gekocht. Of met zeven kadetten van de bakker die met acht kadetten moeten worden betaald.

Strafbaar:

Centrale- en nationale banken laten ingevolge hun monopolie nieuwe bankbiljetten drukken, maar onthouden geldleners de middelen om hun bedongen rente terug te kunnen betalen. In feite verrijken zij zich met wat juridisch kan worden aangemerkt als een wanprestatie. De rente die de banken in hun ‘fractional banking’ systeem vordert is onrechtmatig. Overheden die als aandeelhouder in de centrale banken participeren, maken zich hiermee schuldig aan een Onrechtmatige Overheidsdaad; (art. 6:162 lid 1 BW).

 

Geld lenen zonder rente, vijftig gulden van dichtbij

De handelingen en nalatigheden van de ECB zijn wettelijk onderworpen aan toetsing door het Hof van Justitie van de EU (HJEU). Meer.

De centrale- en nationale banken, met hun fractionele banksysteem, hebben aan de bevolking wereldwijd een rente-systeem opgelegd, waarvan de eisen onmogelijk zijn te voldoen. Regeringen die banken in staat stellen geld te creëren, om tegen rente uit te lenen aan hun eigen bevolking, maken zich schuldig aan een Onrechtmatige Overheidsdaad, en dienen te worden aangeklaagd bij nationale rechters, of het Europese Hof van Justitie, voor de vrijbrief die het banken verleent, deze wanprestatie voort te zetten. 

Als gevolg van de reële inflatie (9% i.p.v. de afgesproken 4,5 % per jaar, en 98 % in de laatste eeuw) hebben Centrale Banken bovendien hun belofte ter zake stabiliteit geschonden. Daardoor hebben euro en dollar veel van hun geloofwaardigheid als munt ingeboet. Immers, een blijvend geloof in de betrouwbare, echte waarde van een munt ontstaat uitsluitend wanneer de waarde van die munt niet wordt uitgehold.

Wanneer geld een ‘vrij’ doel krijgt,  is het een speelbal van opinie en markten. Zo zijn nu ouderen bijzonder zwaar getroffen met de euro, doordat hun pensioen niet berekend is op de 9 % reële inflatie per jaar. Maar ook op grond van de nationale staatsveiligheid is het noodzakelijk dat regeringen hun aan de centrale banken verleende monopolie intrekken, in zoverre, dat niet langer ongedekt extra geld mag worden bijgedrukt, waarover bij uitlening verstrikkende rente dient te worden betaald.

Na een nachtje slapen mogen de belasting weer omhoog?
Na een nachtje slapen aan de geluksmachine mogen de belastingen weer omhoog?

 

(P.S. 1 Alle politieke partijen in de tweede kamer (behalve PvdD), hebben een soortgelijk artikel in 2011 ontvangen. Alleen VVD heeft gereageerd, maar wil het probleem tackelen door gewoon minder geld te laten circuleren.  Vraag uw partijleiders over deze kwestie. Laten wij voortaan een partij kiezen die de wil heeft te veranderen.

P.S. 2  Laat er altijd cash geld bestaan, dus niet louter digitaal. (Hierover binnenkort meer).

Gerelateerd: Shemittah – het sabbatsjaar.

Interessante links over geldschepping:

Petitie voor tweede kamer: https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

Theaterstuk: Door de Bank Genomen

Debat geldschepping Brits parlement 20 nov. 2014

THE MONEYMASTERS, (FRACTIONAL RESERVE BANKING) (Film)

GELD EN GESCHIEDENIS 

WIJ WORDEN WAKKER, GELD KOMT UIT NIETS

HET MONDIALE MISBRUIK VAN GELDSCHEPPING, EN HOE HET ANDERS KAN

PRESIDENT ANDREW JACKSON – I KILLED THE BANK

VIRGINIAHOUSE JOINT RESOLUTION NO. 557  

ECUADOR INFO

WHO OWNES THE FED…

Feit over geldschepping:

De Fed (Federal Reserve bank) is een particulier bedrijf,

dat vanaf 1913 het exclusieve recht werd gegund,

onafhankelijk te bepalen hoeveel geld in de VS mag

worden gecreëerd, alsmede op basis van vertrouwen

mag laten ontstaan?  Wikipedia

 

Quotes over geldschepping:

Whosoever controls the volume of

money in any country is absolute

master of all industry and commerce…

And when you realize that the entire

system is very easily controlled, one

way or another, by a few powerful men

at the top, you will not have to be told

how periods of inflation and depression originate

US President James Garfield.

 

This institution, having no principle

but that of avarice, will never be

varied in its object …to engross all the

wealth, power and influence of the state

William Findley

 

It is not our own citizens only who are

to receive the bounty of our Government.

More than eight  millions of the stock of

this bank are held by foreigners… Is

there no danger to our liberty and

independence in a bank that in its

nature has so little to bind it to our country?

 

Controlling our currency,

receiving our public moneys, and

holding thousands of our citizens in

dependence… would be more

formidable and dangerous than a

military power of the enemy.

 

If government would confine itself

to equal protection, and, as Heaven

does its rains, shower its favour alike

on the high and the low, the rich and the

poor, it would be an unqualified

blessing. In the act before me their

seems to be a wide and unnecessary

departure from these principles.

President VS  Andrew Jackson.

 

The division of the us into

federations of equal force was decided

long before the civil war by the high

financial powers of Europe. The

bankers were afraid that the united states,

if they remained as one block,

and as one nation, would attain

economic and financial independence,

wich would upset their financial

domination over the world.

Otto von Bismark

 

The government should create , issue,

and circulate all the currency and

credit needed to satisfy the spending

power of the government and the

buying power of consumers.

The privilege of creating and issuing

money is not only the supreme

prerogative of Government but it is

the Government ’s greatest creative opportunity.

By the adoption of these principles..

the taxpayers will be saved immense

sums of interest. Money will cease

to be master and become the servant of humanity

Abraham Lincoln

 

Editorial in London Times about us greenback:

If this mischievous financial policy,

witch has its origin in North America,

shall become endurated down to a

fixture, then that government will

furnish its own money without cost.

It will pay off debts and be without

debt. It will have all the money

necessary to carry on its commerce.

 

It will become prosperous without

precedent in the history of the world.

The brains, and wealth of all countries

will go to North America. That country

must be destroyed or it will destroy

every monarchy on the globe.

Times of London

 

..to repeal the act creating bank

notes, or to restore to circulation the

government issue of money will be to

provide the people with money and

will therefore seriously affect our

individual profits as bankers and

lenders. See your congressman at

once and engage him to support our

interests that we may control legislation

James Buel, American Bankers Association

 

The money powers upon the nation

in times of peace, and conspires

against it in times of adversity. It is

more despotic than monarchy, more

insolent than autocracy, more selfish

than bureaucracy.

Abraham Lincoln

 

My agency in promoting the pasage

of the national banking act was the

greatest financial mistake in my life.

It has built up a monopoly which

affects every interest in the country.

Salmon P. Chase

 

The death of Lincoln was a disaster for

Christendom. Their was no man in

the United Stats great enough to wear

his boots… I fear that foreign bankers

with their craftiness and fortious tricks

will entirely control the exuberant

riches of America, and use it

systematically to corrupt modern

civilization. They will not hesitate to

plunge the whole of Christendom into

wars and chaos in order that the earth

should become their inheritance.

Otto von Bismark

 

Right after the civil war there was

considerable talk about reviving

Lincoln’s brief experiment with the

Constitutional monetary system. Had

not the European money-trust

intervened, it would have no doubt

become an established institution

W. Cleon Skousen

 

Inspiratie over schulden: 

Het sabbatsjaar (Deuteronomium 15)